העמקת מבצעי החורף והוצאות מימון הביאו את פוקס להפסד רבעוני

למרות ההפסד, מדובר בשיפור ביחס לרבעון המקביל ב-2016, אז ספגה פוקס הפסד של 19.6 מיליון שקל

העמקת מבצעי החורף והוצאות מימון הביאו את פוקס להפסד רבעוני

זו השנה השלישית ברציפות שבה פוקס ( 7,553 -6.59% ) סופגת הפסד ברבעון הראשון, שהוא הרבעון החלש באופן מסורתי. חברת האופנה, שבשליטת הראל ויזל, הפסידה ברבעון הראשון של 2017 כ-17.9 מיליון שקל. ההפסד נבע מהעמקת ההנחות בסוף עונת החורף, ומעלייה בהוצאות מימון בשל עסקות הגנת מטבע. מדובר בשיפור ביחס לרבעון המקביל ב-2016, אז ספגה פוקס הפסד של 19.6 מיליון שקל.

מכירות רשת האופנה בישראל, כולל אלו של רשת פוקס Home, הסתכמו ברבעון הראשון בכ-378 מיליון שקל, עלייה של 9% לעומת הרבעון המקביל ב-2016. העלייה במכירות נבעה בעיקר מהמשך הגידול במצבת החנויות, מעלייה במכירות בחנויות זהות (חנויות שפעלו במתכונת מלאה בשני הרבעונים), וכן כתוצאה מעיתוי חג הפסח - שחל השנה מוקדם יחסית כך שהשפיע גם על הרבעון הראשון.

בעקבות הגידול במכירות, גם הרווח הגולמי של פוקס עלה ל-196 מיליון שקל, בהשוואה ל-182 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2016. עם זאת, הרווחיות הגולמית (רווח גולמי כשיעור מההכנסות), היתה נמוכה והסתכמה בכ-51.3%, לעומת רווחיות גולמית של 51.8% ברבעון המקביל ב-2016. מדובר ברווחיות גולמית נמוכה ביחס לרווחיות גולמית ממוצעת בשנים האחרונות של כ-56% בשנה.

הקיטון ברווחיות הגולמית נבעה מהעמקת מבצעי "סוף העונה" וההנחות לצרכן, בנוסף להתגברות התחרות בתחום. על רקע הירידה ברווחיותה הגולמית, פעילות האופנה ואופנת הבית הניבה לפוקס הפסד תפעולי של כ-12 מיליון שקל ברבעון הראשון, שיפור לעומת הפסד תפעולי של 20 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2016. השיפור נבע בין היתר מעלייה במכירות בחנויות זהות וירידה בשיעור הוצאות התפעול כתוצאה מהתייעלות.מכירות רשת הסבונים ללין גדלו ברבעון ב-5.8% בהשוואה לרבעון המקביל, ל-41.9 מיליון שקל. שיעור הרווחיות הגולמית גדל מ-66.4% ברבעון המקביל ל-67.1%. למרות השיפור בסך המכירות וברווחיות הגולמית, הרווח תפעולי של ללין ירד ל-1.2 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי של 1.8 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2016; הירידה נבעה בעיקר מעלייה בשיעור הוצאות הפרסום של הרשת.

גם ברבעון הראשון המשיכה פוקס להתמודד עם סביבה קמעונית מאתגרת, שכללה את התגברות התחרות בענף האופנה כתוצאה מכניסתם של שחקנים חדשים ושינויים בהרגלי הצריכה של הציבור, ובכלל זאת מעבר של צרכנים לרשת האינטרנט. עם זאת, נראה שהחברה מתמודדת עם האגרים טוב בהשוואה ל-2016, שכן ההפסד התפעולי ברבעון הסתכם בכ-8.2 מיליון שקל, כ-2.3% מהמכירות, בהשוואה להפסד תפעולי של כ-17.9 מיליון שקל, כ-5.8% מהמכירות בתקופה המקבילה.

במהלך הרבעון רשמה פוקס עלייה חדה בהוצאות המימון נטו, לכ-15 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות מימון נטו של כ-8 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול בהוצאות המימון נבע בעיקר מהוצאות משערוך יתרות מט"ח נטו ועסקות הגנה בסך של כ-12.3 מיליון שקל.

ממאזן פוקס עולה, כי נכון לסוף מארס 2017, ההון עצמי המיוחס לבעלים הסתכם בכ-558 מיליון שקל, בהשוואה לכ-609 מיליון שקל בסוף 2016. הקיטון בהון העצמי נבע הן מההפסד שנרשם ברבעון, והן כתוצאה מדיווידנד שהוכרז וטרם שולם בסכום שכ-32.6 מיליון שקל. תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון הראשון עמד על 24.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-26.8 מיליון שקל ברבעון המקביל.