הנפילה ביורו חתכה את הכנסות על בד; הרווח הנקי צנח בכ-50%

פעילות המגבונים בגרמניה – שמרכזת כשני שלישים ממחזור המכירות של על בד - ספגה מכה קשה בעקבות הצניחה ביורו . יו"ר על בד: "בנטרול השפעות המטבע, החברה היתה מציגה צמיחה קלה של 1% בהכנסות"

הנפילה ביורו חתכה את הכנסות על בד; הרווח הנקי צנח בכ-50%

רבעון קשה ליצרנית המטליות הלחות, על בד (5,605 -4.3%) , שבשליטת מושב משואות יצחק. החברה – שמוכרת חלק ניכר ממוצריה בגרמניה – התמודדה ברבעון השני של 2017 עם ההשלכות הקשות של צניחה של כ-8% בערכו של היורו בין תחילת מארס לסוף יוני. בעקבות הצניחה של המטבע האירופי, הכנסותיה של על בד נפלו ברבעון בכ-7% ביחס לרבעון המקביל ב-2016, ואילו הרווח הנקי נחתך בכ-50% ל-8 מיליון שקל.

על בד, שנסחרת לפי שווי של כ-620 מיליון שקל מייצרת, בין היתר, מגבונים לחים, מוצרי היגיינה נשית ומוצרי ספיגה, הנמכרים ברשתות שיווק גדולות באירופה ובארה"ב. בנוסף נמכרים המוצרים ליצרנים גלובליים כדוגמת K&C לוריאל וכן למוסדות רפואיים שונים. לחברה שבעה מפעלים בארץ ובעולם, בהם מועסקים כ-1,700 עובדים. החל ממאי החל גם לפעול המפעל החדש של החברה בדימונה.

הכנסותיה של על בד ברבעון השני הסתכמו בכ- 362.7 מיליון שקל, קיטון של כ-7% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2016. ההכנסות בחציון הסתכמו בכ- 716.6 מיליון שקל, קיטון של 6% בהשוואה ל- 760.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מירידה בשערי היורו והדולר, שהשפיעה על סכומי המכירות. בנטרול השינויים בשערי החליפין, החברה היתה מציגה עלייה של 1% בהכנסות במחצית הראשונה של 2017.

פעילות המגבונים בגרמניה – שמרכזת כשני שלישים ממחזור המכירות של על בד - ספגה מכה קשה בעקבות הצניחה ביורו. היקף מכירות במדינה ירד לכ-226 מיליון שקל, בהשוואה לכ-242 מיליון שקל ברבעון המקביל, נפילה של כ-6.5%. בארה"ב צנחו המכירות מ-42 מיליון שקל, לכ-26 מיליון שקל (קיטון של כ-38%), כתוצאה מהיחלשות הדולר מול השקל. גם בישראל ירדו המכירות מ-125 מיליון שקל, ל-104 מיליון שקל. פעילות המגבונים בארה"ב עברה להפסד תפעולי, בעוד בישראל ובגרמניה נשמרה הרווחיות.

"ירידת ערכם של היורו והדולר אל מול השקל ב-8% ו-5% בהתאמה באה לידי ביטוי בתוצאות הרבעון והמחצית הראשונה של 2017. בנטרול השפעות המטבע היתה על בד מציגה צמיחה קלה בהכנסות. אנו נמצאים בתקופת, שבה החברה מבצעת שדרוג בקווי הייצור שבמשואות, ונערכת לתחילת הפעילות המסחרית של קו הייצור החדש בדימונה", אמר יו"ר על בד, אמנון ברודי."אנו מזהים מספר מגמות, ובכללן המשך גידול בביקושים במגזר המגבונים באירופה; התמודדות עם תחרות מתגברת ביבשת אמריקה; שיפור במגזר מוצרי הספיגה בהמשך להפעלתו של הקו החדש בתפוקה מלאה; ושיפור במכירות ובמדדים התפעוליים במגזר ההיגיינה הנשית. אנו מאמינים כי ההשפעות של תקופת המעבר הן בעלות אופי זמני, וכי במחצית השנייה של השנה, תהליכי ההתייעלות בהם נקטנו, השיפור במגמת שערי החליפין, תרומת קווי הייצור החדשים וכניסתו לפעילות של מפעל החברה לייצור נייר בדימונה יסייעו לחברה בשיפור שורת ההכנסות וגידול ברווחיות", הוסיף.

הירידה בנפח הפעילות חילחלה גם לשורת הרווח התפעולי של על בד, שנפל בכ-37% ביחס לרבעון המקביל ב-2016 ל-16.3 מיליון שקל. גם הרווח התפעולי התזרימי, שמנטרל הוצאות חד פעמיות, תשלומי ריבית ומסים, קטן בהתאמה בכ-25% לכ-31.2 מיליון שקל. במהלך הרבעון עברה החברה לגירעון של כ-4 מיליון שקל בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, בהשוואה לעודף של 38 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2016.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי של על בד צנח בכמחצית לכ-8 מיליון שקל, כאמור, בהשוואה לרווח נקי של כ-16.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי בחציון הסתכם בכ-17.0 מיליון שקל, קיטון של כ-40% לעומת כ-28.2 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2016. יתרות המזומנים של החברה מסתכמות כעת בכ-15 מיליון שקל.