חברת הספנות "צים" נקנסה ב-300 אלף ש"ח על הזרמת שמן לים

בית המשפט הרשיע היום את חברת "צים" שירותי ספנות ואנשי צוותה בזיהום ים בשמן, זאת לאחר כתבי אישום שהגיש המשרד להגנת הסביבה נגד החברה.צים נקנסה ב-300 אלף שקלים.האישום הוא בעקבות המקרה שאירע באוגוסט 2015, אז עגנה האנייה Zim Vancouver במימי נמל חיפה ותידלקה. לפני התדלוק ובעת התדלוק, צוות האנייה לא ווידא כי פתחי הניקוז בסיפון הספינה סגורים, דבר המנוגד לתקנות הנמלים ולנוהלי החברה. במהלך התדלוק פרץ שמן (דלק) מצינור האוורור של שני מכלי דלק, הציף את מאצרת התדלוק, וגלש וזרם לפתחי הניקוז שהיו פתוחים - ודרכם גלש לים ולרשות הרבים. כמות השמן שהגיעה לים מוערכת בכ-8-10 טון.

חברת הספנות