התקציב יוצא לדרך: הכנסת תאשר את התקציב בקריאה ראשונה

לאחר דיונים אינטנסיביים שהתקיימו בשבועות האחרונים בין גורמי המקצוע במשרד האוצר לבין היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל ינון ונציגי הכנסת לגבי הנושאים שייכללו בהצעת חוק ההסדרים, הגיעו שר האוצר, משה כחלון יו"ר הכנסת, יולי (יואל) אדלשטיין ויו"ר הקואליציה, דודי אמסלם להסכמות סופיות לגבי מבנה הצעת החוק לשנת 2019

התקציב יוצא לדרך: הכנסת תאשר את התקציב בקריאה ראשונה

אולי יעניין אותך גם

אין תוצאה
אין תוצאה
חוקי התקציב וההסדרים לשנת 2019 הונחו על שולחן הכנסת.

הצעות חוק התקציב וההסדרים הן: הצעת החוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 17) (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2019 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018, הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2019, התשע"ח-2018, הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 והצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018.

ההצעות יובאו לקריאה ראשונה ביום שלישי.ההצעה מגיעה לאחר שיו"ר הכנסת יולי אדלשטיין ושר האוצר משה כחלון הגיעו להבנות לגבי הסעיפים שייכללו במסגרת התכנית הכלכלית לשנת 2019. לפי דרישת הכנסת ולאור פרק הזמן הקצר יחסית לדיונים בתכנית הכלכלית, נותרו בהצעת החוק כ- 30 נושאים בלבד.

על פי לוח הזמנים שנקבע הצעת חוק התקציב וכן הצעת חוק התוכנית הכלכלית (חוק ההסדרים) יופצו לעיונם של הח"כים היום (ראשון) ויובאו לקריאה ראשונה ביום שלישי הקרוב.

יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין אמר: "עשינו מאמץ למצוא את האיזון הנכון בין הרצון של הממשלה לקדם רפורמות כלכליות לבין שמירה על הליכי חקיקה תקינים. עתה, משחוק ההסדרים צומצם, האחריות עוברת לראשי הוועדות ולח"כים להוציא תחת ידיהם רפורמות המטיבות עם הציבור בהליך חקיקה תקין".

שר האוצר, משה כחלון אמר: "ההבנות אליהן הגענו מאפשרות לנו להמשיך ולהגשים את מדיניות משרד האוצר להצמחת המשק, צמצום הפערים החברתיים, הפחתת יוקר המחייה ופתרון משבר הדיור. התקציב לשנת 2019 הוא אחראי ומאוזן שמתחשב בכלל הצרכים של המשק הישראלי. אני מודה ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין שפעם אחרי פעם מוכיח שהוא קשוב לצרכים של הכלכלה הישראלית ואזרחי ישראל".

הכי נצפות

אין תוצאה

פופולרי בקהילה

אין תוצאה