63% מהמועסקים לא מעוניינים בוועד עובדים

מסרבים להתאגד • מתוך 1.9 מיליון עובדים בני 20 ומעלה, שאין להם ועד במקום העבודה - רק 32% אכן רוצים להיות מיוצגים על ידי אחד כזה


אולי יעניין אותך גם

אין תוצאה
אין תוצאה
רוב מוחלט בקרב ציבור העובדים שאינו מיוצג על ידי ועד עובדים אינו מעוניין להיות מיוצג, כך עולה מסקר שביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

העובדים נשאלו "האם אתה מעוניין שיהיה ועד עובדים במקום העבודה שלך?" ומתוך 1.9 מיליון מועסקים בני 20 ומעלה שאין להם ועד במקום העבודה - 32% רוצים ועד, 5% לא יודעים ו־63% לא רוצים.
בהודעה לעיתונות שפרסמה אתמול הלמ"ס הנתון הזה לא הוצג, ורק לאחר שהם נשאלו על כך ישירות הם סיפקו את תוצאות הסקר לעניין זה.
נוסף על כך, מתוך 870 אלף שכירים שיש להם ועד עובדים במקום העבודה - 74% אמרו שהוא מייצג אותם, אך 22% טענו שהוועד אינו מייצג אותם. עוד עולה מהסקר כי מתוך כ־3 מיליון שכירים בני 20 ומעלה, 27% חברים בארגון עובדים כלשהו, שהם כ־791 אלף איש (25% בשנת 2012). 54% מהם מאוגדים בהסתדרות הכללית החדשה (61% בשנת 2012), 22% בהסתדרות המורים או בארגון המורים העל־יסודיים, ו־6% מיוצגים על ידי ההסתדרות הרפואית בישראל או אחד מארגוני הסגל האקדמי באוניברסיטאות. 58% מהשכירים בענף החינוך חברים בארגון עובדים ו־53% בענף מינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי.
בענפים היצרניים לא חל שינוי בשיעור החברים בארגוני עובדים בין השנים 2012 ו־2016 (כ־20% מהשכירים חברים), ואילו בענפי השירותים חלה עלייה מ־26% חברים בארגוני עובדים בשנת 2012 ל־29% בשנת 2016.
יש זכות להתאגד
התפלגות החברות בארגוני עובדים לפי רמת הכנסה מראה כי שיעור העובדים המאוגדים עולה מ־11% למשתכרים עד 5,000 שקלים ל־38% למשתכרים בין 7,500 ל־14 אלף שקלים בחודש. ברמות הכנסה גבוהות מ־14 אלף שקלים שיעור החברים בארגוני עובדים יורד ל־35%.
89% מהציבור מסכימים כי לעובדים יש זכות להתאגד. 65% סבורים כי במקומות עבודה שבהם פועלים ארגוני עובדים תנאי העבודה טובים יותר ו־64% סבורים כי יש בהם ביטחון תעסוקתי. עורכי הסקר לא שאלו את ציבור העובדים אם יש למעסיק זכות להתנגד להתאגדות או אם יש למעסיק את הזכות לפטר עובד.

הכי נצפות

אין תוצאה

פופולרי בקהילה

אין תוצאה