בצל החקירות: צניחה ברווחי בזק שבוחנת מכירת חברות בת

בזק הודיעה כי היא בוחנת את מכירת חברות הבת וואלה ובזק און-ליין. החברה פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון, מהם עולה כי הכנסות הקבוצה הסתכמו בכ-2.36 מיליארד שקל, ירידה של 3.8%. הרווח הנקי עמד על כ-260 מיליון שקל, ירידה של 25.7%

בצל החקירות: צניחה ברווחי בזק שבוחנת מכירת חברות בת

אולי יעניין אותך גם

אין תוצאה
אין תוצאה
בצל החקירות נגדה ועל רקע דוחות כספיים חלשים, הודיעה הבוקר (ה') קבוצת בזק לבורסה כי היא בוחנת את מכירת חברות הבת - אתר וואלה ובזק און-ליין. במקביל דיווחה החברה על צניחה חדה של כ-26% ברווחיה ברבעון הראשון של השנה.

בדיווח מיידי שהוציאה בזק לבורסה, תחת הכותרת "בחינת אסטרטגיה", נכתב כי דירקטוריון בזק החליט לבחון מספר צעדים שנועדו להתמקד בפעילות הליבה של הקבוצה. מהלכים אלה כוללים, לפי הדיווח, סינרגיות בין פעילויות של חברות בנות וכן מכירת חברות הבת - וואלה ניוז ובזק און-ליין העוסקת בהקמה, ניהול ותפעול של מוקדים טלפוניים. כמו כן בוחנים בבזק הקמה של יחידת חדשנות "שתפעל למיצוב החברה במרכז עולם תקשורת העתידי".

לפי הדיווח, "מדובר בבחינת נושאים שונים, כאשר, טרם נקבעה תוכנית סופית והתקיימות או אי התקיימות של וודאות רגולטורית צפויים להשפיע על החלופות המועדפות. להערכת החברה, יידרש פרק זמן של מספר חודשים עד לגיבוש תוכנית מלאה אשר תובא, בין השאר, להתייחסות מוקדמת של הגורמים הרגולטוריים הרלבנטיים".

הדיווח ניתן במסגרת פרסום דוחותיה הכספיים של בזק לרבעון הראשון לשנת 2018. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-2.36 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.45 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-3.8%. בבזק ציינו כי הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות בכל המגזרים העיקריים של הקבוצה.בשורה התחתונה, הסתכם הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2018 בכ-260 מיליון שקל, בהשוואה לכ-350 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. מדובר בצניחה של של כ-25.7%.

שלמה רודב, יו"ר בזק, מסר: "תוצאות קבוצת בזק ברבעון הראשון של 2018 ממשיכות לבטא את הגברת התחרות והשינויים בכל הזירות בשוק התקשורת. בזק נמצאת בעיצומו של תהליך לגיבוש אסטרטגיה לקבוצה לטווח ארוך, תוך התחשבות באילוצים רגולטורים קשים והשלביות הנגזרת מכך מתוך מטרה להגיע, בהמשך הדרך, לביטול ההפרדה המבנית וזאת לטובת כלל בעלי העניין בחברה ולטובת המשק הישראלי".

הכי נצפות

אין תוצאה

פופולרי בקהילה

אין תוצאה