אושר בקריאה ראשונה: פטור מארנונה על פרגולה

אושר בקריאה ראשונה: פטור מארנונה על פרגולה

אולי יעניין אותך גם

אין תוצאה
אין תוצאה
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הסדרים במשק המדינה של חבר הכנסת דוד אמסלם.

ההצעה קובעת כי אם רשות מקומית לא כללה בחישוב השטח של נכס המשמש למגורים שטח מצללה לשם הטלת ארנונה לפי צו הארנונה שלה ערב תחילתו של התיקון המוצע, היא לא תהיה רשאית לכלול אותו רק משום שהמצללה כוסתה בכיסוי שקוף העשוי מחומר פלסטי, ובלבד ששטח המצללה יוגבל לשימושים שניתן לעשותם בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים, למעט שימוש לצורכי חניה או אחסנה.

49 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכספים.

הכי נצפות

אין תוצאה

פופולרי בקהילה

אין תוצאה