ישראל דורגה בדירוג הטוב ביותר במדד השחיתות בעסקאות בינלאומיות