תקדים היסטורי ומכירת חזיר: המדינה החרדית ב"אוטונומיות" לא רחוקה?

13 ספטמבר 2018
video

המלחמה ביאיר לפיד, הפמיניזם וחטיפת הילדים: למרות שעלילת הסדרה החדשה של "הוט" נשמעת לא אמינה, חוקר תקשורת ופוליטיקה טוען כן לרעיון החלוקה יש אחיזה מדאיגה במציאות ותקדים היסטורי כואב