למה לא מספיקה רק הכוונה הטובה?

פרשת עקב אומרת שקיום מצוות הוא התנאי לקרבת אלוקים ולהצלחה בחיים. השאלה הנשאלת היא מדוע מעשים פיזיים הם הערובה לשלמות? מה משנה אם האיברים שלנו עושים מעשים? האם לא הכוונה היא העיקר? הרב ישראל לאו באחד מיסודות היהדות המופיע בפרשת עקב

למה לא מספיקה רק הכוונה הטובה?