פרשת תולדות: כיצד נוכל לשמור על עתידו של עם ישראל?