גדולי ישראל בירכו את עולי רוסיה

נציגי ארגון הקירוב 'תולדות ישורון' ליוצאי רוסיה, הגיעו למעונם של מרנן הגר"ח קנייבסקי, הגרי"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי והתברכו לקראת הכנסת ספר תורה

גדולי ישראל בירכו את עולי רוסיה

אולי יעניין אותך גם

אין תוצאה
אין תוצאה
התרגשות רבתי בארגון 'תולדות ישורון' הפועל בקרב עולי רוסיה, לקראת הכנסת ספר תורה שייכנס ברוב פאר והדר לבית הכנסת שע"י הארגון במרכז העיר חיפה.

במהלך השבוע האחרון נכנסו נציגי הארגון ורבניו למעונם של גדולי ישראל, על מנת להתכבד בכתיבת אות בספר התורה, כשאל הביקור מצטרפים בני הישיבה והכולל, שע"י הארגון.

תחילה התקבלו במאור פנים על ידי מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, שהתעניין במצבם תוך כדי שהוא מבקש מנשיא הארגון הגאון רבי בן ציון זילבר שיתרגם את הדברים לרוסית, ושאל אותם באיזה שפה הם לומדים והאם הם 'שמחים', ולכשענו כולם בחיוב אמר מרן כי 'זהו סימן טוב מאד'.

לסיום בירך מרן את כל הנוכחים בברכת הצלחה בתורה, פרנסה וזיווג הגון.

לאחר מכן נכנסו בני הישיבה למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שכתב את האות 'ל' -האחרונה בס"ת, ובירך את כולם בברכה והצלחה.

לסיום המסע, עלו לבית ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי שהתפעל מפעולותיו הברוכות של המפעל 'תולדות ישורון' בגידול בני התורה, ואמר לנאספים כי "יש 'יהודים', ויש ב'ני תורה', וזה בכלל לא אותם חיים, אשריכם שאתם מצליחים להפוך את עולי רוסיה ל'בני תורה".

יצוין כי ישנו שיתוף פעולה וקשר רציף בין תולדות ישורון ועולי רוסיה לבין דגל התורה, כאשר סגר"ע בני ברק ומנהל המחלקה המוניציפאלית של דגל התורה הרב מנחם שפירא ויו"ר סיעת דגל התורה בירושלים הרב אליעזר ראוכברגר עומדים בקשר רציף עם ראשי הקהילה להמשך הסיוע והתנופה של הקהילה.

הכי נצפות

אין תוצאה

פופולרי בקהילה

אין תוצאה