דרך התורה, לא פשרנות: היחס לנוער מתמודד: הוראת גדולי ישראל - "לאהוב ולקרב"

סרטון בו נראה הגר"ג אדלשטיין מורה את היחס הראוי לנוער מתמודד, הביאו גורמים שונים לטעון כי מדובר ב"פשרנות", אך מבדיקת "כיכר השבת" עולה כי זו עמדת גדולי ישראל לאורך השנים


אולי יעניין אותך גם

אין תוצאה
אין תוצאה
בשבועות האחרונים הפך לויראלי ברשתות החברתיות סרטון שבו נראה ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין מוסר דברי הדרכה וחינוך לארגון של איש החינוך אבי פישהוף בארה"ב שבו ענה ראש הישיבה לשאלות רבות בעניין טיפול בנערים נושרים.

הגר"ג אדלשטיין נאמן שם לדרכם של גדולי הדור ומשיב שיש להרבות באהבה ותמיכה לנער, גם אם הפך לחילוני, שכן בסוף האהבה והתמיכה אינם שבים ריקם ופועלים את פעולתם העמוקה.

כך למשל הורה הגר"ג כי במקרה שבחור הולך עם אביו בשבת והבחור מוציא סיגריה, לאבא אסור להגיב וכן אם הבחור מביא לבית דברים נגד החינוך, לא להגיב ולהכיל למרות שקשה.

אלא שמתברר כי גורמים שונים ניסו לצייר ביממה האחרונה בכלי התקשורת כביכול מדובר בדברים חריגים תוך שהם מנסים להציג את הגרי"ג כ"פשרן עוד יותר מהרב שטיינמן".
מבדיקה שערך "כיכר השבת" עולה כי ראש הישיבה ממשיך במסרים אלו בדיוק את דרכו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל וכן את דרכו של מרן החזון איש זצ"ל.

"כיכר השבת" מציג את מה שסיפר הגר"י אדלשטיין זצוק"ל על אשר ראה אצל החזון איש זיע"א, אליו היה מקורב יחד עם אחיו הגרי"ג ששניהם זכו לקירבה גדולה אצל מרן בעל החזון איש, מתוך ספר "מעשה איש":

וזה לשונו: "דעת רבינו היתה, כשעלתה על הפרק שאלת היחסים בין הורים לילדיהם שיצאו לתרבות רעה רח"ל, שינסו למשכם בעבותות אהבה, ולא לדחותם חלילה.

"מעשה באב שבנו נידרדר להיות מחלל שבת בפרהסיא, ולימים הגיע בנו בבקשה שירכוש בעדו מכונית נוסעים. אמר האב שמוכן לכך בתנאי שיבטיח לבל יסע בשבתות. הבן סירב להבטיח, והמתיחות ביניהם גדלה. כשהגיע הדבר אל רבינו שלח אל האב לייעצו, שבמקרה זה ־ והוא ידע את כל הרקע לריקמת היחסים ביניהם - כדאי שיתן את המכונית לבנו ללא שום תנאי, כי דוקא בדרך זו תגדל השפעתו עליו...".

מספר הרב לוי שיינין: "אמי ע"ה היה לה אחיינית יתומה מפרעות חברון תרפ"ט, וכל הזמן קירבה אותה, וחפצה שתינשא לבן תורה, ונדרה שאם לא תינשא לבן תורה לא תגיע לשמחת נישואיה. לימים התארסה היתומה עם א' חילוני, וביקשה ממני לשאול את החזו"א כדת מה לעשות? והשיב: אין זה דרך. צריך לקרב, ועליה להתיר את נדרה!".

כמו כן נשאל החזון איש: "כיצד על המחנך להתנהג ביחס לתלמיד בכתה, שהוריו מחללים שבת", והשיב: "לעולם אין לבזות הורים בעיני בנם", כך סיפר ר"י זלושינסקי ז"ל.

הכי נצפות

אין תוצאה