פרסום ראשון: הגר"מ מאזוז על גיוס בנות

הגר"מ מאזוז במכתב אודות גיוס בנות: "כמה שתכבידו את העול עליהם, יצא בדיוק להיפך. עכשיו מחייבים אותן להופיע ללשכת הגיוס, ולדבר על לבן להתגייס בכל מיני פיתויים, ומה תעשה הבת ולא תחטא?


אולי יעניין אותך גם

אין תוצאה
אין תוצאה
סאגת גיוס הבנות לא יורדת מסדר היום, לאחר קריאת הרבנים הספרדים והאשכנזים לבנות שלא להתייצב בלשכות הגיוס בשום פנים, ועל רקע התכנסות חברי וועדת החוץ והביטחון לאישור תקנות שירות ביטחון, לבחינת פטור לבנות מטעמי הכרה דתית.

עתה, בחדרי חרדים חושף בפרסום ראשון את מכתבו של ראש ישיבת כסא רחמים, הגאון רבי מאיר מאזוז בנושא.

במכתבו כותב הרב מאזוז: "קראתי כל דברי הרבנים בעצרת שהיתה בליל י' שבט נגד גיוס הבנות, והדברים חוצבי להבות. זה כמה שנים שעל הנערה המתגייסת לשלוח תצהיר בחתימת רב או עו"ד שהיא שומרת תומ"צ ותו לא, ועכשיו מחייבים אותן להופיע ללשכת הגיוס, ולדבר על לבן להתגייס בכל מיני פיתויים, ומה תעשה הבת ולא תחטא?

"זכורני מלפני 65 שנה בגיליונות "חומתנו" שהיו מגיעים אלינו לחו"ל, ששאלו נערה אחת למה עושים "יחץ" בליל פסח ולא ידעה, מיד הוכרזה כחילונית. ולפני כשלשים שנה, נערה אחת בתו של רב (כמדומה שרה ברזאני) נשאלה באיזה ימים תוקעים בשופר, וענתה ביום ראש השנה ובהושענה רבה, וגוייסה בכח הזרוע.

"ולו ידעו השואלים כי יש מנהג אצלנו ובכמה מעדות המזרח לתקוע בשופר בהושענה רבה, וכן נדפס במחזור לשלש רגלים ליוורנו, כי אז הרפו את ידם ממנה. "שואלים" קטנים מחבלים כרמים.

"כן בעניין גיוס בחורי הישיבות, כמה שתכבידו את העול עליהם, יצא בדיוק להיפך. אתם נותנים יד ל"פלג הירושלמי" להפגין בחוצות ירושלים נגד הגיוס. השימוש בכח לא יועיל אלא יזיק (למי שזוכר את "ימי לפיד" הבוערים כלפידים).

"אבל אנו מאמינים שהתבונה והשכל יגברו על כח הזרוע, ונפסיק להלחם איש באחיו ואיש ברעהו. וה' יברך את עמו בשלום מבית ומחוץ, אמן".

הכי נצפות

אין תוצאה

פופולרי בקהילה

אין תוצאה