"חסידות גור סובלת מריחוק תדמיתי": הנאום שעורר סערה

הרב שמואל יהודה קוטיינר, רב מוכר מחסידות גור באשדוד ומאמן אישי נודע, נשא דברים פתוחים בכינוס פנימי עם שדכנים מקהילות כלל חסידיות שנערך בימים האחרונים, והתייחס לבעיות השידוכים של חסידי גור


אולי יעניין אותך גם

אין תוצאה
אין תוצאה
"חסידות גור מעוטרת בהרבה בחורים חסידיים ויר"ש היכולים להתאים למאות בנות כלל חסידיות המחפשות אף הן את זיווגן. ברצוני לנתץ סטיגמות שאינן נכונות לחלוטין בקשר לתדמית באשר להקמת בית עם בחור חסיד גור בכל הקשור לקשר זוגי ואמפתיה הדדית", כך פתח בימים האחרונים הרב שמואל יהודה קוטיינר, רב מוכר מחסידות גור באשדוד ומאמן אישי נודע מארגון 'אתגרים', את נאומו בכנס שדכנים מכלל הקהילות החסידיות.

לדבריו, "גור הינה חצר ותנועה חסידית מהגדולות והחזקות במאתיים שנים האחרונות. מטבע הדברים עמדה גור בראש התורן בהרבה מוקדים ציבוריים עוד בפולין ולאחר השואה בארץ, ולא פעם נוצרו חיכוכים עם קהילות אחרות על רקע החלטות הנהגה ציבוריות או פוליטיות אשר יצרו ריחוק תדמיתי, בעיקר ע"י מתנגדים ציבורית ופוליטי. בנוסף לכך כל סיפור או אירוע הקשור לחצר חסידות גדולה נהפך אוטומטית לאירוע רב תהודה, בו בזמן שבאם אירועים מסוג כזה או אחר מתרחשים בחצר חסידות קטנה זה משהו לא מדובר".

הרב סיפר, כי "אמו"ר שליט"א הרה"ג ר' אברהם חנוך קוטיינר שיחי' לאוי"ט שהינו נצר למשפחת חסידי אוסטרובצא ואף עומד בראש מרכז התורה אוסטרובצא לזכרם של מרן האדמורי"ם זי"ע, נקרא אל הקודש פנימה אצל מרן "הפני מנחם" מגור זי"ע באחת השנים לקראת היארצייט של הרה"ק רבי מאיר יחיאל אוסטרובצא זי"ע וכה אמר לו: היה אצלי השבוע יהודי שהעיד בפני שהיה נוכח בשבת האחרונה לחייו של הרה"ק זי"ע בעיר אוסטרובצא, וחזה אייך קבוצת עסקנים באו לרכל על עסקנותה של חסידות גור לקראת הבחירות לסיים הפולני שהתקיימו באותה תקופה, והרה"ק זי"ע דחה אותם בתוקף בהפטירו: מסירות נפשו הידועה של מרן החידושי הרי"מ עומדת לה לחסידות גור להנהיג בכבודו של עולם עד ביאת גואל. והוסיף הפני מנחם זי"ע לתאר כמה קנאה אכן הייתה אז בפולין בתפארתה של חסידות גור שגרמה להרבה שערוריות".

כאן התייחס אל חסידות גור בפרטות: "אך אם נשאיר את העוצמה הקהילתית והציבורית ואת האפקט שלה ברחוב החרדי בצד, ונבדוק את המרחב הפרטי של בית שמוקם ע"י בחור חסיד גור, נוכל להתרשם כי זו הזדמנות איכותית ומיוחדת לכל בת חסידית, להקים בית יציב מבחינה רוחנית וחומרית בס"ד באושר רב.

"ואיני מתכוון דווקא לאותם בחורים תלמידי חכמים וחזקים בחסידות, אלא דווקא לבחורים המוגדרים כבינוניים אשר מתאימים להגדרה הנודעת של "בעל בתישע בחור", בחור שעתידו מונח בחיי מסחר ופרנסה עם קביעת עיתים לתורה ויר"ש. בחור מסוג זה נבנה ביתר שאת ועוז כבנוי לחיים בהרבה נושאים כפי שאפרט.

"א. מבחינה רוחנית הוא גדל במסגרת חינוכית מאוד שמורה בכל הקשור לטכנולוגיה ההרסנית והדברים ידועים ומשובחים אצל הרבה גדולים ומחנכים.

"ב. הבסיס והפרקטיקה התורתית של בית בישראל הן הלכות אורח חיים במשנה ברורה, גור מחנכת ומגדלת כל בחור לידיעה ברורה בהלכות אלו.

"ג. המשפחות בגור מלאים בחמימות ובמידות ומשתדלים להעניק לילדיהם את המיטב בשביל גידולם הבריא בגוף ובנפש.

"ד. ישנו המון כבוד הדדי ואמפתיה בתוך המשפחות שחיות באושר ובשמחה מלאה (ללא קשר למקרים שיוצאים מן הכלל כמו בכל חוג וקהילה).

"ה. העקרונות "המרכזיים" בהנהגות הבית, ממורשת הרה"ק בעל "הבית ישראל" זי"ע, הם מסוג הידוע והמקובל אצל כל יהודי חסידי מכל חוג המוגדר כרציני ואיכותי. ישנם ליווי והתאמה אישית בנושאים חשובים שאינם מוגדרים כ"מרכזיים" בהדרכה מסורה של עשרות מדריכים אנשי מחשבה ויר"ש רגישים ומבינים דברים לעומקם היטב, ויודעים לייעץ ולסייע ברוב תבונה והשכל לרוחם ואופיים של כל או"א ואכמ"ל.

"ו. ישנה מודעות גבוהה לצורך ברווחה כלכלית, הן מצד האברכים שמשתדלים רבות לפרנסתם והן מצד הקהילה שדואגת מן הצד למשפחות המתקשות והדברים ידועים בגודלם.

"ז.ישנה המון חברות אמת בגור הן אצל האברכים בתוך השטיבלעך, והן אצל משפחותיהם בשכונות ובקריות. ונעזרים רבות אחד מן השני עם לב טוב ופתוח ובפרט במצבים של שמחות וכדומה".

האם בכך הצליח לשכנע את המשתתפים להשתדך עם חסידי גור? ימים יגידו.

הכי נצפות

אין תוצאה

פופולרי בקהילה

אין תוצאה