החכם דוד וייס Dovid Weiss:היחסים בין היהודים לערבים קיימים עוד לפני קום מדינת ישראל