הסטודנטית פעילת ה-BDS תגורש: "כל מדינה מתוקנת רשאית להילחם בחרם"

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורה של לארה אל-קאסם, ששוהה לבקשתה במתן מעצר בנתב"ג לאחר שלא הורשתה להיכנס לישראל.השופט קבע: "המערעת עמדה בראש ארגון באופן העלול לפגוע במדינה"

הסטודנטית פעילת ה-BDS תגורש:

אולי יעניין אותך גם

אין תוצאה
אין תוצאה
בית המשפט המחוזי דחה היום (שישי) את ערעורה של הסטודנטית לארה אל- קאסם, אשר דורשת להיכנס למדינה וקבע כי היא תגורש. "כל מדינה מתוקנת רשאית להילחם בחרם על יצוא מוצריה, תרבותה ועל תדמיתה", כתב השופט לעניינים מנהליים ארז יקואל.

אל-קאסם והאוניברסיטה העברית בירושלים דרשו לבטל את החלטת משרד הפנים, האוסרת עליה להיכנס לישראל בגלל פעילותה במסגרת ארגוני חרם על מדינת ישראל.

אל-קאסם, בת 22, התקבלה ללימודים באוניברסיטה העברית בירושלים. בעקבות ממצאי התשאול החליט משרד הפנים לבטל את אשרת שהייתה בישראל מכוח החוק הכניסה לישראל והיא שוהה בימים אלה, לפי בחירתה שלה, במתקן יהלום שבנתב"ג.

במוקד הדיון המשפטי עמדה פעילותה של אל- קאסם במהלך לימודיה באוניברסיטה בפלורידה במסגרת ארגון SJP העוסק בפעילות BDS. בדיון שנערך אתמול הבהירה אל קאסם כי בשנים 2014 ו-2017 הייתה חברה בארגון ובשנים 2015-2016 כיהנה כסגנית נשיאת הארגון ובשנים 2016-2017 כיהנה כנשיאתו. עם זאת, טענה כי לא היתה מעורבת בכל פעילות שבוצעה בארגון וכי אינה תומכת היום בתנועת ה-BDS.לבקשת הערעור שהגישה אל קאסם הצטרפה האוניברסיטה העברית בירושלים שטענה, כי החלטת משרד הפנים תפגע בעידוד חילופי סטודנטים ואנשי מחקר.

החלטת משרד הפנים מבוססת על חוק הכניסה לישראל שנועד למנוע מאנשים, או מנציגים של חברות, לפעול בתוך שטחי מדינת ישראל הקוראים לחרם על ישראל בתוך שטח מדינת ישראל: "פגיעה כלכלית, תרבותית או אקדמית", כלשון החוק.

בנימוקי פסק הדין כתב השופט, כי לא מצא ממש בטענת המערערת לפיה מדובר בפעולות שביצעה בעבר בעוד שלשון חוק הכניסה לישראל נוקטת לשון הווה. "דבר ההסבר לתיקון לחוק מלמדים כי תכלית החקיקה למנוע ממי 'שעלול' לנצל את שהייתי בישראל לקידום קריאות להטלת חרם עליה", לשון השופט.

עוד קבע השופט כי המערערת עמדה בראש ארגון שנקט בפעולות ממשיות להטלת חרם על מדינת ישראל "באופן העלול לפגוע. נוכח החשש הנגלה כי המערערת עלולה לנצל את שהייתה בישראל לקידום קריאות להטלת חרם עליה - אני סבור יש בשיקול דעתו של השר, כפי שהופעל, כדי להלום את המטרות שביסוד הוראות חוק הכניסה לישראל".

השופט חתם את פסק הדין במלים אלה: "כל מדינה מתוקנת אמונה על שמירת אינטרסים מגוונים שלה ושל אזרחיה ולא רק על אינטרסים ביטחוניים (...) בין היתר מצויים אינטרסים חברתיים וכלכליים. על מדינה מתוקנת רשאית להילחם בחרם על יצוא מוצריה, על תרבותה ועל תדמיתה. שיקול הדעת שהופעל בעניינה של המערערת נסמך על הוראות מפורשות שבדין ועל נתוניה ובמעשיה להבדיל ממחשבותיה".

השר לעניינים אסטרטגיים, גלעד ארדן, הגיב להחלטה בחשבון הטוויטר שלו: "אני מברך על החלטת בית המשפט המחוזי שקיבל לחלוטין ובמלואה את עמדתנו ודחה את ערעורה של פעילת החרם לארה אל-קאסם. בית המשפט קבע במפורש שההחלטה מבוססת על פעילותה ומעשיה של אל-קאסם נגד ישראל ולא על דעותיה ומחשבותיה. בית המשפט קבע בבירור שמדינה מתוקנת רשאית להילחם בחרם על מוצריה, תרבותה ותדמיתה.ארדן הוסיף כי "בישראל לומדים אלפי סטודנטים זרים בשנה וכך יהיה גם בעתיד .טוב הדגיש השופט, שאין בהחלטה כדי להרתיע סטודנטים אחרים כיוון שלא כל סטודנט הוא מכהן כראש סניף של ארגון חרם ומוחק ומסתיר את פעילותו ברשתות החברתיות. הפסיקה היא פסיקה חשובה שתיתן לנו עוד כח להיאבק כנגד תנועת ה-BDS".

הכי נצפות

אין תוצאה

פופולרי בקהילה

אין תוצאה