קצין צעיר התאבד בבסיסו


המשטרה הצבאית חוקרת חשד להתאבדותו של קצין צה״ל ביחידתו.

הקצין נמצא ירוי מנשקו הוא בחדרו ביחידתו בדרום הארץ. המשפחה מודעת. במקרה של מוות בלתי טבעי כזה (מב״ט) מתקיימת חקירה מקפת הבוחנת את כל האספקטים הצבאיים והאזרחיים שהביאו לטרגדיה.

בשלב הראשון של החקירה המטרה לקבוע שאכן מדובר בהתאבדות. בשלב השני נחקרת הסיבה. בצה״ל מתרחשים בממוצע כ-10 מקרי התאבדות בשנה, רובם המכריע על רקע בעיות אישיות ונפשיות שאינן קשורות לשירות הצבאי.