העובדות בבית מלון בכיכר "תיאנאנמין" במהלך ועידת העם הלאומית בבייג'ינג.