להקות של שחפים מרחפות מעל דייגים הודים בעקבות שהריחו את ריח הדגים בסירותיהם