מבזקים

צו מניעה נגד המשך שידור תשדיר חגיגות העצמאות בכיכוב השרה רגב