שמואל צוקר,ראש מנהל הרכש במשרד הביטחון חושף: בוגי ידע

שמואל צוקר, חושף הבוקר: בוגי ידע

ראש מנהל הרכש במשרד הביטחון, שמואל צוקר, חושף הבוקר (שני) לניב רסקין, עוד טפח בהתנהלות משרדו בפרשת הצוללות. לדבריו העסקה נעשתה מול גרמניה מתוך שיקולים דיפלומטיים, כך לפחות נאמר לו.צוקר סיפר, כי בנושא הצוללות הבחין בחריגה משמעותית מאופן ההתנהלות הסטנדרטית במשרדו, יחד עם זאת מדבריו עולה, כי אם נפרק את האנומליה לגורמים פרטניים בהתנהלות, אזי כל אחד מהם לכשעצמו בפוטנציאל יכול להיות שבשורשו הגיע ממקום לגיטימי לחלוטין.

ריבוי הספקות

אולם עקב התמונה שהצטיירה בראשו ממבט-על לאחר ריבוי הספקות, הדבר גרם לו, אולי אף מתת-מודע, לשמור את כל המסמכים לרבות כל התיעוד שקשור בעסקה זו יותר מן הרגיל, וכך הורה בפועל גם לאנשי משרד הרכש במשרד הביטחון לעשות, זאת כיוון שציפה כי מול ההתנהלות הזו שלכאורה יצאה מן השורה, עוד יבוא יום ומישהו ישאל שאלות.עוד טען הבכיר, כי מאז ומתמיד היה מופעל לחץ על משרדו עקב תחרות לגיטימית, ועקב נסיבות נוספות שאם נתבונן בהן אחת לאחת, הן לכאורה הגיוניות. אולם כאן משרצה לערוך מכרז, נאמר לו כי כלי השיט זמין רק מהחברה ספציפית ושיבטל את המכרז כיוון שזה עלול לגרום לערעור היחסים הדיפלומטיים מול גרמניה.

שמואל צוקר, חושף הבוקר: בוגי ידעספג איומים

הגורמים איימו עליו שזה יהיה על ראשו אם גרמניה תפסיד במכרז וכתוצאה מכך תצביע נגד המדינה במוסדות האו״ם וכיו״ב, אך גם ככל שזה היה הגיוני ובהחלט נתון לשיקול הדעת, עדיין ובדיעבד לא לחינם היתה לו הרגשה שמשהו כאן לא תקין. לציין כי צוקר עדיין רואה מרחק רב בין לא תקין לפלילי, ולפחות לכך הוא מקווה לדבריו.דבריו של צוקר חושפים במקביל עוד נדבך בהתנהלותו התמוהה של שר הביטחון דאז טרם הדחתו, משה בוגי יעלון. לטענתו של ראש מנהל הרכש, הוא דאג לפזר את חששותיו נוכח אי הסדרים בתיק הרכש האמור בכל המעגל הפנימי, וכנשאל על ידי רסקין בריאיון, היכן זה נעצר? ענה, במשרדו של שר הביטחון (מנכ״ל משרד הביטחון, לדבריו של צוקר). כך שמהדברים עולה כי יעלון אכן ידע את כל הפרטים לכתחילה, אולם בחר מסיבותיו העלומות לשתוק עד לא מזמן, והספקולציות בנושא רחבות- וימים יגידו.