מושלי המדינות נגד ה-BDS

מושלי 50 המדינות חתמו ביממות האחרונות על התחייבות לדחות את תנועת החרם ה-BDS. עם זאת, אין מדובר בהתחייבות למהלכים אקטיביים

מושלי המדינות נגד ה-BDS

ארה"ב נגד ארגן החרם ה-BDS: מושלי 50 המדינות חתמו ביממות האחרונות על התחייבות לדחות את תנועת החרם ה-BDS המבקשת למשוך השקעות מישראל ולהטיל עליה סנקציות כלכליות.

כתב ההתחייבות אורגן על ידי הוועד היהודי האמריקאי. במסגרת ההצהרה הבהירו החותמים כי מטרות ארגון החרם אינן עולךים בקנה אחד עם התמיכה הבלתי מסויגת בישראל.

"המטרות של תנועת ה BDS מנוגדות לערכים שלנו ולערכים של המדינות שלנו, תמיכתנו בישראל היא בשל היותה בעלת ברית חיונית של ארה"ב, שותפה כלכלית ומגינת החופש", נכתב בהצהרה.

יש לציין כי מדובר בכתב התחייבות שאינו מחייב את המושלים לנקיטת פעולות ספציפיות נגד ארגון החרם. עם זאת, למרות היעדר ההתחייבות, לפחות 16 מדינות העבירו בשנתיים האחרונות חוקים ספציפיים בנושא ה- BDS, בדרך כלל בדמות איסור על ישויות מדינתיות להשקיע בעסקים המחרימים את ישראל או חלקים ממנה.