לאיזו מידה קשה להדיח את טראמפ מתפקידו?

שביעות הרצון הציבורית הנמוכה מהנשיא טראמפ, לצד פרשיות-חוץ בעייתיות והתנהלות מביכה בבית הלבן, מעלות לדיון את רעיון הדחתו מהתפקיד. ניתוח המצב בכל הזירות מראה שנכון לעכשיו האפשרות הזאת תיאורטית בלבד

לאיזו מידה קשה להדיח את טראמפ מתפקידו?

סעיף מספר 4 בפרק השני של החוקה האמריקאית הוא אחד הקצרים ביותר במסמך המכונן של ארה"ב: "הנשיא, סגן הנשיא וכל הפקידים האזרחיים של ארה"ב יועברו מכהונתם משינוהלו נגדם הליכי הדחה והם יורשעו בבגידה, בקבלת שוחד או בפשעים או בעוונות חמורים אחרים"

כמו בסעיפים אחרים בחוקה, גם בסעיף רגיש זה הצליחו האבות המייסדים להשאיר את סוגיית ההדחה מעורפלת וגמישה דיה כדי שתוכל לקבל פרשנות שונה מאדם לאדם ומתקופה לתקופה; בעוד "בגידה" ו"קבלת שוחד" הן עוונות ברורים למדי, מי יקבע מהו "פשע" או "עוון חמור אחר"?
לאיזו מידה קשה להדיח את טראמפ מתפקידו?התשובה לשאלה הזאת, במילה אחת, היא הקונגרס. המוסד הפוליטי העליון בארה"ב הוא בעל הסמכות העיקרית להדיח נשיא מכהן (ושאר בעלי תפקידים בכירים), והוא משתמש ביכולת הזאת במשורה. מאוד במשורה. למעשה, ב-240 שנות קיומה של ארה"ב, שבהן כיהנו 45 נשיאים כולל הנוכחי, התנהלו הליכי הדחה רק לשלושה נשיאים - אנדרו ג'ונסון, ריצ'ארד ניקסון וביל קלינטון. ניקסון, שהליכי הדחה נגדו החלו ב-1974 בשל פרשת ווטרגייט, התפטר לפני שההליך הבשיל לכדי משפט בסנאט. ג'ונסון (בשנת 1868) וקלינטון (1998) הגיעו לשלב המשפט בסנאט אך הצליחו למנוע הצבעה של שני שלישים מהחברים בו בעד ההדחה. ג'ונסון ניצל בזכות קול אחד בודד שמנע הגעה לאותם שני שלישים. כלומר, שום נשיא אמריקאי עוד לא הודח בידי המוסדות האמונים על כך. האם המקרה של טראמפ יהיה שונה? הקריאות להדחתו של דונלד טראמפ נשמעו עוד בטרם הושבע לתפקידו. ההלם שאחז במפלגה הדמוקרטית עם היבחרו של טראמפ לנשיאות הוביל חמישה חברי סנאט להגיש הצעת חוק ולפיה על הנשיא הנבחר לנשל עצמו מכל נכס השייך לו ושאליו קשורים בדרך עסקית כלשהי גורמי חוץ כגון ממשלות. לדעת החמישה, נכסיו הרבים של טראמפ וקשריו הכלכליים עם ממשלות כמו סין, סותרות את סעיף 9 בפרק הראשון של החוקה האמריקאית, הקובע בין השאר כי "שום נושא משרה לא יקבל ללא הסכמת הקונגרס שום מתנה, שכר, כהונה או תואר כלשהו ממלך, שליט או מדינה זרה".
פרשות הנשיא בבית הלבן מעלות לשיח הציבורי והתקשורתי את האפשרות להדחתו, אלא שלמרות שמהלכיו מדיפים ריח רע וחבריו למפלגה לא מתייצבים להגנתו, כסאו של טראמפ עדיין יציב. כדי להדיח את האיש החזק בעולם, נדרשים 4 שלבים - ואף נשיא עדיין לא הודח בעקבותם.